NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ,İKAMETGAH SENEDİ,SABIKA KAYDI ARTIK İSTENMEYE

Bu tarih oluyor!  belgeler

Nüfus kağıdı örneği, ikametgah senedi ve sabıka kaydı. Resmi işlemlerin değişmez üçlüsü artık tamamen ortadan kalktı. Artık 421 değişik belge artık devlet dairelerinde istenmeyecek. 215 hizmette artık noter onayı aranmayacak.
 
Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi başlığı altında 170 yönetmelikte değişiklik yapıldı. “Bürokrasinin Azaltılması İşlemlerinin Birleştirilmesi Çalışmaları ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hükümet, bürokrasinin azaltılması kapsamında bir süre önce başlattığı çalışmanın ilk adımını tamamladı. Devlet kapısında “vatandaş iktidarı” kurulmasını sağlayacak çerçeve yönetmelik, dün Bakanlar Kurulu üyeleri ve Başbakan Erdoğan'ın imzalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Köşk onayının ardından yönetmeliğin bugün Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

 
Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile birlikte dün basın toplantısı düzenleyen Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, yeni dönemle ilgili bilgi verdi. Dinçer, “Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız hemen onaylarsa, yarın (bugün) büyük ihtimalle Resmi Gazete'de yayımlanacak” dedi. Dinçer şöyle devam etti:
 
“170 yönetmelikte değişiklik yapılarak yayıma hazır hale getirildi. 46 yetkinin merkezden taşraya, 26 yetki de valilik ve bölge müdürlüğünden alt kademelere devredildi. 421 değişik belge işlemden kaldırıldı. 215 hizmette artık noter onayı aranmayacak”

Sabıka kaydı yok
 
Bakan Dinçer, nüfus kağıdı ve ikametgah belgesi ile sabıka kaydının tamamen ortadan kaldırıldığını belirtirterek, bu belgelerin hiçbirinin artık devlet dairesinde ne işlem yapılırsa yapılsın gerekli olmadığının altını çizdi. İşlemlerin TC kimlik numarası ile yürütülebilecek olmasına rağmen, yıllardır süren alışkanlıklar ve düzenlemeler nedeniyle kamu personelinin vatandaştan hala her bir işlem için nüfus kağıdı sureti, ikametgah senedi istediğini belirten Bakan Dinçer bu bürokrasinin yarattığı masraf ve zaman kaybına da dikkat çekti. Öte yandan sabıka kaydı belgesinin de tamamen kaldırıldığını belirten Dinçer, “sabıka kaydının sorulması gerektiği durumlarda vatandaşın beyanı esas olacak” dedi. Bakan, Türkiye'de her yıl yaklaşık 15 milyon sabıka kaydı belgesi üretildiğine dikkat çekti. Dinçer, sadece nüfus cüzdanı örneği, ikametgah, sabıka kaydı, sağlık kurulu raporu, noter onaylı fotokopiler gibi belgelerin işlemden kaldırılmasıyla yılda 1.1 milyar TL tasarruf sağlanacağını kaydetti.
 
Yeni dönemde vatandaş “Sabıka kaydım yok” diyorsa, kurumlar bunu esas alacaklar. Noter onayının kaldırıldığı işlemlerde gerekli belgenin aslının da getirilmesi halinde kurum, o belgenin fotokopisini aslına uygun
olarak tasdik edecek

 

Bir Türk ıssız adaya düşerse yanına ne alır?
 
Çalışma
Bakanı Ömer Dinçer, yeni sistemle ilgili sohbet sırasında ilginç bir yorum getirerek, devlet kapısında istenen belgeler ve bunun pisikolojik maliyetine de dikkat çekti, duruma ilginç bir yorum getirdi. Dinçer, “Hayatımızdan bezdik. Yeni sistemle bunlardan kurtulacağız. 'Issız adaya düşerseniz yanınıza alacağınız 3 şey nedir?' diye sorulduğunda Türkler artık, 'nüfus cüzdanı sureti, 6 fotoğraf ve ikametgah senedi diye imalı ve esprili cevap veremeyecek. Mizah konusu olmaktan kurtulacağız” dedi.

 

Hangi belgeler kalkıyor?
 
Başbakanlık Merkez Teşkilatı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, SHÇEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜİK, Özürlüler İdaresi, TÜBA, DPT, TRT, TOKİ, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi, Enerji, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Çalışma bakanlıklarında yapılan bir çok işlemde istenen “nüfus cüzdanı, vukuatli nüfus kaydı, adli sicil kaydı, sağlık (kurulu) raporu, ikametgah belgesi, fotoğraf, askerlik durum belgesi, taahhütname” gibi belgeler ortadan kaldırılıyor.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !